Gói cước sinh viên Vinaphone

MAX (Sim Sinh Viên)

Dung lượng

4GB

Giá cước 50000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn cước phát sinh
Cú pháp DATA MAX gửi 1544
Chú thích

Gói MAX dành cho sim sinh viên, miễn cước vượt gói

Đăng ký

MAXSV2 (Sim sinh viên kích hoạt năm 2017)

Dung lượng

2.4GB

Giá cước 35000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn cước phát sinh
Cú pháp DATA MAXSV2 gửi 1544
Chú thích

Dành cho sim sinh viên kích hoạt từ 01/01/2017 đến 31/12/2017

Đăng ký

12TMAXS

Dung lượng

4GB/ tháng

Giá cước 420000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn cước phát sinh
Cú pháp DATA 12TMAXS gửi 1544
Chú thích

Dùng trong 1 năm. Gói cước tiết kiệm nhất cho sim sinh viên

Đăng ký

6TMAXS

Dung lượng

4GB/ tháng

Giá cước 270000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn cước phát sinh
Cú pháp DATA 6TMAXS gửi 1544
Chú thích

Dùng trong 6 tháng. Đã được gấp đôi DATA so với trước đây

Đăng ký

Ghi chú : Không có