Gói MAX

MAX

Dung lượng

1.2GB

Giá cước 70000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Cú pháp DATA MAX gửi 1544
Chú thích

Hết dung lượng miễn cước vượt gói

Đăng ký

MAX100

Dung lượng

2.4GB

Giá cước 100000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Cú pháp DATA MAX1 gửi 1544
Chú thích

Hết dung lượng miễn cước vượt gói

Đăng ký

MAX200

Dung lượng

6GB

Giá cước 200000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Cú pháp DATA MAX2 gửi 1544
Chú thích

Hết dung lượng miễn cước vượt gói

Đăng ký

MAX300

Dung lượng

60GB

Giá cước 300000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Cú pháp DATA MAX3 gửi 1544
Chú thích

Hết dung lượng miễn cước vượt gói

Đăng ký

Ghi chú : Cách đăng ký các gói MAX Vinaphone trọn gói, miễn phí cước phát sinh ngoài gói Gói MAX đang được khuyến mại X2 DATA đến hết ngày 25.2.2018