Gói cước 4G

SPEED79

Dung lượng

+ 2GB Data tốc độ cao
+ 30 phút gọi nội mạng miễn phí
+ 30 SMS nội mạng

Giá cước 79000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm data 4G
Cú pháp DATA SPEED79 gửi 1544
Chú thích

Tự động ngắt kết nối khi hết dung lượng.

Đăng ký

MAX90

Dung lượng

4GB tốc độ cao

Giá cước 90000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn cước phát sinh
Cú pháp DATA MAX90 gửi 1544
Chú thích

Miễn cước phát sinh.Hết lưu lượng miễn phí hạ băng thông ở tốc độ 128/64 Kbps

Đăng ký

SPEED199

Dung lượng

+ 6GB Tốc độ cao
+ 30 phút gọi nội mạng miễn phí
+ 30SMS miễn phí

Giá cước 199000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm data 4G
Cú pháp DATA SPEED199 gửi 1544
Chú thích

Tự động ngắt kết nối khi hết dung lượng.

Đăng ký

SPEED299

Dung lượng

+ 10GB tốc độ cao
+ 30 phút gọi nội mạng miễn phí
+ 30 SMS miễn phí

Giá cước 299000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm data 4G
Cú pháp DATA SPEED299 gửi 1544
Chú thích

Tự động ngắt kết nối khi hết dung lượng.

Đăng ký

Ghi chú : Gói cước Data tốc độ cao, dành cho sim 4G, điện thoại hỗ trợ 4G/LTE