Gói BIG

BIG70

Dung lượng

4,8 GB

Giá cước 70000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm data 3G
Cú pháp DATA BIG70 gửi 1544
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

Đăng ký

BIG90

Dung lượng

7 GB

Giá cước 90000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm data 3G
Cú pháp DATA BIG90 gửi 1544
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

Đăng ký

BIG120

Dung lượng

12 GB

Giá cước 120000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm data 3G
Cú pháp DATA BIG120 gửi 1544
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

Đăng ký

BIG200

Dung lượng

22 GB

Giá cước 200000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm data 3G
Cú pháp DATA BIG200 gửi 1544
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

Đăng ký

BIG300

Dung lượng

36 GB

Giá cước 300000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm data 3G
Cú pháp DATA BIG300 gửi 1544
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

Đăng ký

Ghi chú : Các gói BIG DATA lưu lượng cực khủng của Vinaphone. Gói BIG đang được khuyến mại X2 DATA đến hết ngày 25.2.2018